Moms - Afgift for salg og køb af varer og ydelser

Har du styr på de forskellige typer af moms og hvornår du skal indberette og betale? Hvis svaret er nej, bør du læse videre. Der kommer desuden en ny regel fra 2026, som du kan finde længst nede i blogindlægget. 

Hvad er moms?

Moms er en forkortelse af ordet ‘meromsætningsafgift’ eller ‘merværdiafgift’, og er egentlig et skattetillæg eller en afgift, der i Danmark som regel svarer til 25% af prisen ved salg og køb af varer og ydelser. 

Afgiften kan deles op i salgsmoms, moms du opkræver fra kunder ved salg, og købsmoms, moms din virksomhed betaler ved køb af ydelser eller varer. Hertil kommer det, der hedder brugtmoms. 

Brugtmomsordningen gør, at når du sælger noget, som der allerede er betalt moms af, for eksempel en brugt bil, skal du kun betale moms af fortjenesten og ikke hele salgsprisen. 

Hvem skal betale moms?

Ja. Hvis din virksomhed sælger varer eller ydelser, og hvis din virksomhed har en årlig samlet omsætning på mere end 50.000 kr. Hvis din virksomhed har en samlet omsætning på mindre end 50.000 kr. kan du vælge at momsregistrere din virksomhed frivilligt. 

Hvornår skal jeg indberette og betale moms?

Der findes tre intervaller for, hvor ofte man afregner moms. 

Månedlig afregning: Virksomheder, der omsætter for mere end 50 mio. kr. årligt, pålægges som regel at afregne hver måned. 

Kvartalsvist: Virksomheder, der omsætter mellem 5 og 50 mio. kr. årligt, pålægges at betale hvert kvartal. 

Halvårligt: Virksomheder, der omsætter for under 5 mio. kr. årligt, pålægges at betale hvert halve år. 

Nystartede virksomheder kræves at indberette moms hvert kvartal i mindst 1,5 år. 

Det er dit ansvar at indberette og betale moms ved al handel. Ved perioder uden handel, skal du huske at indberette 0 kr. 

Hvad skal jeg angive ved indberetningen?

En gang om året er du forpligtet til at indberette det samlede beløb for salg af momsfrie ydelser eller varer på skats TastSelv Erhverv. Ved momsindberetningen skal du angive:

  • Fradragsprocenten, som er brugt i indberetningsperioden
  • Slutdatoen, for indberetningsperioden, hvor fradragsprocenten er blevet brugt

Hvordan beregner jeg min fradragsprocent?

Du udregner den foreløbige fradragsprocent i det indeværende regnskabsår med følgende formel: 

Kan jeg ændre i min indberetning?

Ja. Dette gøres inde på Skats TastSelv Erhverv. 

Er der undtagelser for betaling af moms?

Ja. Visse ydelser inden for:

  • Sundhedssektoren (f.eks. Lægepraksis og kiropraktor)
  • Undervisning
  • Kunstnerisk virksomhed (f.eks. forfattervirksomhed) 
  • Velgørende aktiviteter 
  • Finans (f.eks. Finansieringsvirksomhed og forsikringsvirksomhed)
  • Begravelsesforretning

Disse kaldes også for momsfritagne aktiviteter, og er fritaget for moms. Virksomheder som bedriver momsfritagne aktiviteter skal i stedet betale lønsumsafgift. Momsfritagne aktiviteter skal stadig registreres, og oplyses ved den årlige momsindberetning. 

Hvad er afgiften for sen indberetning?

800 sure kroner. 

Hvordan betaler jeg moms?

Det kan du gøre via din egen netbank. Husk at beløbet skal være trukket senest på dagen for betalingsfristen, og at det kan varierer fra bank til bank, hvornår en overførsel gennemføres. 

Til gengæld er det også vigtigt at ikke betale for tidligt. Betalinger som gennemføres tidligere end 5 hverdage før betalingsfrist, kan blive brugt til at dække anden gæld eller blive ført tilbage, da Skat som offentlig myndighed ikke må holde på penge i længere tid. 

For en oversigt over frister for indberetning og betaling af moms, besøg Skat.dk.

Kan jeg have moms til gode?

Ja. I så fald udbetales beløbet til virksomhedens NemKonto senest 21 dage efter indberetningen. 

Skal jeg oplyse om moms i mine priser?

Det kommer an på. Sælger du varer eller ydelser til private, skal du oplyse priser inklusive moms. Sælger du derimod til andre erhvervsdrivende, er det okay at oplyse priser eksklusive moms. 

Er der andre regler for moms ved udlandshandel?

Ja. Der er helt særlige regler for, når du handler med enten varer eller ydelser, med private eller virksomheder, og hvorvidt det er indenfor eller uden udenfor EU. Læs om momsreglerne for handel med udlandet her

Hvor længe skal jeg gemme bilag?

Gem alt regnskabsmateriale i 5 år. 

Bilag og regnskabsmateriale vedrørende anskaffelse eller ombygning af ejendomme skal gemmes i 10 år. 

Ny regel fra 2026

Hvis du driver en personligt ejet virksomhed med en nettoomsætning der overstiger 300.000 kr. I både 2024 og 2025 er du påkrævet at bogføre digitalt via et bogføringssystem, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen

For yderligere hjælp med din bogføring, kan du benytte dig af Skats egen Bogføringsguide.

Har du brug for hjælp med finansieringen?

Qred Bank hjælper små- og mellemstore virksomheder med finansiering af alt fra daglig drift, nyt udstyr, cashflow og meget andet. Ansøg i dag og få pengene udbetalt inden for en time.

Del denne artikel

Related posts