A-skat

Som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark kan du vælge mellem tre forskellige skatteordninger, der afgør, hvordan du bliver beskattet. I dette blogindlæg får du en grundlæggende viden om, hvad A-skat er, og hvordan du skal forholde dig til indbetalingen som virksomhedsejer. 

Hvad er A-skat?

A-skat er en indkomstskat, som hver måned betales til staten af alle lønmodtageres primære indkomst. Det er arbejdsgiverens ansvar at indberette og indbetale A-skat til skattemyndighederne på vegne af deres ansatte. Så det er lønmodtageren, der betaler A-skat, men det er arbejdsgiveren, der håndterer indbetalingen. Som lønmodtager kan du finde oplysninger om din A-skat på din lønseddel, hvor der specificeres, hvor meget der er blevet trukket i A-skat. For mere information kan du kontakte skattemyndighederne. 

Det danske skattesystem

I Danmark har vi et progressivt skattesystem, hvilket betyder, at jo højere indtægt du har, desto højere er trækprocenten. Trækprocenten er den procentdel, der betales i skat efter personfradrag, AM-bidrag og andre fradrag, og som regel ligger den mellem 37–42%. For mere detaljeret information om skattereglerne, kan du besøge skat.dk

Hvordan ved jeg, om jeg skal betale A-skat som selvstændig erhvervsdrivende?

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du vælge mellem tre forskellige skatteordninger, som du betaler skat efter. 

Hvis du vælger at blive beskattet efter personskatteloven, betaler du A-skat af virksomhedens overskud, som betragtes som din løn. I takt med at din virksomhed skaber overskud, er det vigtigt at justere din forskudsopgørelse for at undgå at betale for lidt i A-skat. Hvis virksomheden ikke genererer overskud, skal du ikke betale A-skat. 

Hvis du vælger at blive beskattet efter virksomhedsordningen, betaler du 22% i A-skat  af det overskud, der opspares i virksomheden. Den del af overskuddet, der udbetales som løn, skal beskattes med din personlige trækprocent. 

Hvis du vælger at blive beskattet efter kapitalafkastordningen, skal du beregne et kapitalafkast af de aktiver, såsom maskiner, varelager, transportmidler, ejendomme osv. Her beregnes dit kapitalafkast af dine aktiver for at se, hvor meget du skal betale i A-skat, og hvor meget kapitalindkomsten forhøjes. 

Besøg Skats hjemmeside for mere information om ordningerne.

Hvordan betaler jeg A-skat af min virksomhed?

Som selvstændig virksomhedsejer betaler du indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag hver måned via TastSelv. Du betaler i alt ti gange om året, da juni og december er betalingsfrie. Find dit virksomheds registreringsbevis her

Vidste du forresten at…

Indkomstbeskatningen blev indført i Danmark i 1903 som den grundlæggende indtægtskilde for staten. I tiden op til 1903 bestod statens indtægter hovedsageligt af told og afgifter på øl og spiritus.

Del denne artikel

Related posts

Læs også