Hvidvask

Qred Bank AB (“Qred”) er en bank reguleret af den svenske Finansinspektion. Qred er dermed forpligtiget til at følge loven (2017:630) i tiltag mod hvidvask og terrorfinansiering (Hvidvaskningsloven). På denne side, har vi samlet informationer om hvad hvidvask betyder, hvad loven kræver og hvordan det påvirker dig som kunde 

Hvad er hvidvask og terror finansiering? 

Hvidvask er behandlingen, af penge der oprindelig stammer fra kriminelle aktiviteter, til skjule den kriminelle forbindelse. Hvidvask kan også betyde at skjule reelt tjente penge i et forsøg på at undgå skattebetaling. Ved hvidvask kan kriminelle bruge illegale penge uden at vække opsigt. 

Terror finansiering omfatter den finansielle støtte til terrorisme. Dette kan ske gennem direkte donationer, men også indirekte ved at indsamle, støtte eller modtage penge der bruges i forbindelse med terrorisme. Finansieringen kan ske med reelt tjente penge, med hovedformål at finansiere terror, det er ulovligt. 

Hvidvask og terror finansiering er alvorlige trusler med vores samfund. Hos Qred tager vi ansvar i forsøget mod hvidvask og terrorfinansiering og er derfor forpligtet til at stille en række spørgsmål til vores kunder 

Qreds forpligtelse til at stille spørgsmål

Kravene til at kende sin kunde er høje i forbindelse med forebyggelse af hvidvask. Qred er altid forpligtet til at indsamle information om kunder og vurdere risikoen for at servicen benyttes til hvidvask eller terrorfinansiering. 

Både nye og eksisterende kunder er omfattet af kundekendskabs kravene, da informationen altid skal være opdateret og relevant. Derfor vil eksisterende kunder fra tid til anden blive bedt om opdatering af oplysninger. 

Kravene for kundekendskab resultere i at Qred er forpligtet til at verificere kundernes identitet, den ultimative ejers identitet, information om PEP, formål og vaner i transaktioner. Såfremt vi ikke modtager svar på spørgsmål i forbindelse hermed, kan det resultere i at vi ikke kan tilbyde vores service eller er nødsaget til at opsige kontrakter med eksisterende kunder. 

Hvad er PEP? 

PEP er en forkortelse af Politisk Eksponert Person. Det er et bredt koncept der omfatter personer der har eller har haft offentlige forpligtelser, eller en function i ledelsen af en international organisation såvel som som personens familie eller godt kendte ansatte. Med “vigtige offentlige funktioner” forståes følgende: 

  • Formand/direktør af stat og land, minister eller vice- eller stedfortrædende minister
  • Medlemmer af Folketinget 
  • Medlemmer af bestyrelsen af et politisk parti
  • Dommer i høje retslige instanser, hvis beslutninger ikke kan blive appelleret 
  • Høje officere 
  • Højtstående tjenestemænd ved revisionsmyndigheder og medlemmer af centralbankens styrende organ 
  • Ambassadører eller diplomatiske sendebud 
  • Personer der indgår i administrationen, ledelsen, eller kontrolorgan af statsejede virksomheder 

Hvad er en reel hovedejer? 

En reel hovedejer er den/de personer der har den største kontrol eller ejerandel af en virksomhed eller forening eller en som handler på vegne af foretaget. En reel hovedejer er derfor altid en fysisk person. 

At eje eller kontrollere en virksomhed kan have forskellige former, fx ved at eje mere end 25 % af virksomheden eller ved at have ret til at ansætte eller afskedige mere end halvdelen bestyrelsesmedlemmerne.

Såfremt en person ejer eller kontrollere en virksomhed i fællesskab med en nærtstående (Ægtefælle/partner/samlevende/registreret partner/forældre/børn og børns partner/samlevende/ægtefælle) skal disse ejerandele lægges sammen. Fx hvis to ægtefæller hver ejer 30 % af virksomheden vil deres fælles ejerandel blive 60 % og begge skal medregnes som hovedejer i virksomheden. 

Såfremt der ikke er en reel hovedejer skal direktøren, bestyrelsesformand eller ansvarlig part registreres som reel hoved ejer. 

Hvorfor skal vi angive formålet med transaktionen? 

Når du ansøger om et erhvervslån, skal du bl.a. svare på spørgsmål om hvad virksomheden laver, omsætning og hvad formålet med lånet er. Dette er så Qred kan forstå baggrunden til transaktionen, hvad lånet skal bruges på men ligeledes hvor pengene kommer fra når lånet tilbage betales. 

I enkelte tilfælde er Qred nødsaget til at indsamle yderligere information som aftaler, kvitteringer, faktura eller lignende dokumenter fra dig. 


Heading