Beskatning af personligt ejede virksomheder

Når du driver en personligt ejet virksomhed, hæfter du personligt for virksomhedens indkomst og de skatteregler, der skal følges. Selvom der ikke er  pligt til at indsende årsrapporter, har du ansvar for at indsende virksomhedens skatteregnskab, og derfor er det vigtigt at holde styr på skattereglerne. 

Personligt ejede virksomheder 

En personligt ejet virksomhed er typisk i form af en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV). Fælles for denne type virksomheder er, at det er gratis at oprette, og der er ingen krav om kapital til opstart. Derudover kan der kun være én ejer, som træffer alle beslutninger og hæfter personligt med sin egen formue. 

Når du registrerer din virksomhed, får du et CVR–nummer, men slipper for at skulle indberette moms og andre afgifter løbende til det offentlige. 

Ved oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed, skal man dog registrere mindst én af følgende: 

 • Moms (ved omsætning over 50.000 kr.)
 • Løn (ved afgiftsgrundlag over 80.000 kr.)
 • Arbejdsgiver
 • Import eller eksport til lande uden for EU

Desuden skal registreringen fornyes hvert tredje år. 

Beskatning af personligt ejede virksomheder

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed kan man vælge at blive beskattet efter personskattereglerne, hvor overskuddet betragtes som ejerens løn. Man kan også vælge virksomhedsordningen, hvor overskuddet opspares i virksomheden, og man kun betaler 22% i skat. Endelig kan man vælge kapitalafkastningsordningen, hvor man betaler skat af virksomhedens aktiver, men betaler den personlige trækprocent, når man udbetaler løn. Hvis man ikke selv foretager et aktivt valg om skatteordning, bliver man automatisk beskattet efter personskatteloven. 

Du kan læse mere om A-skat for selvstændige virksomhedsejere her.

Indberetning og registrering

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed har du ikke pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Derimod har du pligt til at rapportere virksomhedens skatteregnskab til Skattestyrelsen via oplysningsskemaet på Skats hjemmeside. Derudover kan du være forpligtet til at betale forskudsskat kvartalsvis eller månedligt, afhængigt af den forventede indkomst, samt at registrere og afregne moms af dine salg, hvis det overstiger 50.000 kr. 

Husk at justere i din forskudsopgørelse for at undgå fejl i beskatningen. 

Momsfritagne aktiviteter

Som selvstændig erhvervsdrivende er der visse aktiviteter, der er fritaget for moms. Det drejer sig om ydelser inden for sundhedssektoren, undervisning, kunstneriske virksomheder og velgørende aktiviteter. Hvis virksomheden både sælger momsfrie ydelser og momspligtige varer og ydelser, skal man rapportere om de momsfrie aktiviteter i TastSelv Erhverv. Hvis virksomheden udelukkende sælger momsfritagede ydelser, behøver den ikke at være momsregistreret, men i stedet kan det være påkrævet, at man registrerer lønsumsafgift. Vær opmærksom på, at salg uden moms til andre EU-lande ikke skal registreres som momsfritaget aktivitet. 

Fradrag

Med en personligt ejet virksomhed kan man få fradrag for en række udgifter, som trækkes fra i virksomhedens årsregnskab. Husk at man skal kunne dokumentere de udgifter, man trækker fra, så gem altid dine bilag!

Følgende udgifter kan du trække fra i skat:

 • Varekøb
 • Inventar og maskiner
 • Revisor
 • Telefon og internet
 • Husleje
 • Kørsel
 • El og varme
 • Vedligeholdelse af lokaler
 • Forsikringer

Bogføring og regnskaber

Uanset virksomhedens størrelse er det vigtigt at holde øje med og have styr på økonomien. Dette letter administrationen og sikrer veldokumenterede transaktioner. Det kan være en særlig god idé at benytte regnskabsprogrammer for at spare tid og besvær. Få tips om de bedste danske regnskabsprogrammer her.

Bankkonti

Alle virksomheder skal have en Nemkonto, hvor det offentlige kan udbetale penge til, såsom tilbagebetaling af skat eller moms. Virksomhedens NemKonto  kan enten være virksomhedsejerens private konto eller virksomhedens erhvervskonto.

Der er ikke noget juridisk krav om at have en separat erhvervskonto for virksomheden, men i langt de fleste tilfælde er det en fordel som erhvervsdrivende at oprette en erhvervskonto for at adskille virksomhedens økonomi og den erhvervsdrivendes private forhold. På den måde bliver afregning af moms og lignende mere enkel og overskuelig. Derudover skaber det gennemsigtighed i overførsler mellem erhverv og privat. 

Virksomhedsordningen

Personligt ejede virksomheder har mulighed for at benytte sig af noget, der kaldes virksomhedsordningen (VSO). Ordningen giver personligt ejede virksomheder mulighed for at opnå en række skattemæssige fordele, såsom: 

 • Højere fradragsværdi af renteudgifter
 • Udjævning af beskatningen af svingende indkomster
 • Forrentning af investeret kapital

For at benytte virksomhedsordningen stilles der krav om en tydelig adskillelse mellem virksomhedens økonomi og den erhvervsdrivendes private forhold. 

Økonomiske forhold at være opmærksom på ved enkeltmandsvirksomheder

For at undgå at skulle betale med ens egen personlige formue, er det vigtigt at foretage regelmæssige gennemgange og opdateringer af selvangivelserne. Følgende tre økonomiske forhold er særligt vigtige at være opmærksom på: 

 •  Du hæfter personligt for virksomhedens underskud.
 • Med et stort overskud kan du ende med at betale topskat.
 • Der kan være store omkostninger forbundet med salg eller generationsskifte i virksomheden. 

Vækst din virksomhed med erhvervslån fra Qred

Når virksomheden er oppe at køre, kan det være tid til at fokusere på vækst. Det vil sige øget indtjening og omsætning. Udover at kunne glæde sig over de positive tal, kan vækst også stille større krav til virksomhedens aktiver, såsom bemanding, varelager, størrelsen på lokalerne og meget mere. Og når efterspørgslen stiger, kan der opstå behov for hurtigt at kunne rejse kapital. Her kan det være en løsning med et erhvervslån. Hos Qred har du mulighed for at låne helt op til 2 millioner. Det er gratis og uforpligtende at ansøge, og processen er hurtig og enkel. Og hvis alt ser godt ud, kan lånet udbetales allerede i morgen!

Del denne artikel

Related posts

Læs også