Acontoskat

Acontoskat er forudbetaling af en virksomheds selskabsskat, baseret på de seneste tre årsregnskaber. Det er en vigtig del af virksomhedens skatteforpligtelser. Læs om, hvad acontoskat er, hvordan det beregnes, og hvornår den skal betales. 

Hvad er acontoskat?

Acontoskat er en form for skat, der betales to gange om året og i lige store rater, i stedet for et skattebeløb som betales én gang ved årets afslutning. Denne form for skat er en del af skattesystemet i Danmark og gælder specifikke former for virksomheder.

Hvad er formålet med  acontoskat?

Acontoskat hjælper virksomheder med at sprede skattebyrden og giver derved en mere jævn likviditet.  

Ved årets afslutning afstemmes skattebetalingerne. Hvis en virksomhed har betalt for lidt i skat, modtages et skattekrav, der skal betales, og hvis virksomheden har betalt for meget i skat, får virksomheden en skatterefusion.

Hvilke former for virksomheder skal betale acontoskat?

 • Selskaber
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personligt ejede virksomheder

Hvornår skal der betales acontoskat?

En virksomhed kan selv få lov til at vælge, hvilke af de følgende tre frister, som skal følges: 

 • Den 20. marts 2024
  (Den ordinære og frivillige acontoskat)
 • Den 20. november 2024
  (Den ordinære og frivillige acontoskat)
 • Den 1. februar 2024
  (Frivillig acontoskatterate for 2023) 

Hvis en virksomhed vælger at betale mere i acontoskat ved indbetalingsfristen for den ordinære acontoskat, registreres det som frivillig acontoskat. 

Virksomheden har mulighed for selv at nedsætte de ordinære rater eller hæve beløbet (frivillig acontoskat) i TastSelv Erhverv.

Bemærk: Betal til din acontoskat til tiden

Betales acontoskatten for tidligt, kan man risikere at indbetalingen bruges til at dække anden gæld. Betales den for sent, kan man blive pålagt renter. 

Hvordan beregnes acontoskat?

Raterne er 50% af gennemsnittet af  de seneste tre års selskabsskat. Selskabsskatten i Danmark udgør som udgangspunkt 22% af et selskabs overskud, også kaldet selskabets skattepligtige indkomst. Det endelige beløb modtages i e-boks. 

Hvordan bogføres acontoskat?

Acontoskat bogføres i virksomhedens regnskab med kontonummeret 63060.

Årsopgørelse

Årsopgørelsen for et givent indkomstår udsendes i oktober det følgende år. Det vil sige at årsopgørelsen for 2023 vil blive udsendt i oktober 2024. 

3 råd til at sikre din virksomheds likviditet og cashflow

1) Hold et budget

Læg og opdater et budget for virksomheden, for at sikre at et jævnt cashflow og likviditet til at dække udgifter. 

2) Opdater regnskabet

Hold og opdater virksomhedens regnskab, så du altid har styr på indkomster og udgifter. Dette hjælper dig med at beregne den forventede skattepligtige indkomst. 

3) Konsulter en skatterådgiver

Overvej om en rådgiver er noget for dig. Der findes skatterådgivere og revisorer med erfaring inden for iværksætteri, og som kan hjælpe dig med at optimere dine skattebetalinger og undgå unødvendige udgifter. 

Har du brug for hjælp med finansieringen?

Qred Bank hjælper små- og mellemstore virksomheder med finansiering af alt fra daglig drift, nyt udstyr, cashflow og meget andet. Ansøg i dag og få pengene udbetalt inden for en time.

Del denne artikel

Related posts