Lønsumsafgift - momsfritagede aktiviteter

Visse virksomheder driver virksomheder med momsfritagede aktiviteter, hvilket betyder at de ikke skal betale moms af handel med varer eller ydelser. I stedet for kræves det at betale det som hedder lønsumsafgift. Bliv klogere på, hvad lønsumsafgiften er i dette blogindlæg. 

Hvad er lønsumsafgift?

Kort sagt er lønsumsafgift en afgift som betales til Skat i stedet for moms. Det drejer sig om virksomheder der sælger momsfrie ydelser såsom undervisning, kunstnerisk virksomhed, velgørende aktiviteter. Lønsumsafgiften trækkes fra som en driftsomkostning i virksomhedens skatteregnskab.

Hvornår skal jeg registreres for lønsumsafgift? 

Det som afgør, hvorvidt du skal registreres for og betale lønsumsafgift, er virksomhedens afgiftsgrundlag. Afgiftsgrundlaget  er virksomhedens overskud og eventuelle lønninger for et givent indkomstår. 

Overstiger afgiftsgrundlaget 80.000 kr. skal virksomheden registreres for og betale lønsumsafgift. Hvis det ikke overstiger 80.000 kr., skal virksomheden ikke registreres og betale lønsumsafgift. 

Afgiftssats og beregning af afgiftsgrundlag

Der er fire metoder til at beregne afgiftsgrundlaget, som bestemmes ud fra virksomhedens aktivitet og organisationsform. Hver metode har hver sin sats, som afgiftsgrundlaget ganges med for at beregne den lønsumsafgift, som skal indberettes og betales. 

Metode 1: Virksomheder med anden økonomisk virksomhed og spil om penge

Afgiftssats: 6,37%

Denne type virksomheder skal indberette lønsum og afgiftens størrelse kvartalsvist. Hvis virksomheden ikke har nogen ansatte, skal der ikke betales lønsumsafgift. 

Metode 2: Virksomheder i den finansielle sektor

Afgiftssats: 15,3%

Denne type virksomhed skal indberette lønsum og afgiftens størrelse månedsvis. Hvis virksomheden ikke har nogen ansatte, skal der ikke betales lønsumsafgift.

Metode 3: Virksomheder, som udgiver og importerer aviser eller udgiver digitale aviser. 

Afgiftsats: 3,54%

Denne type virksomhed skal indberette lønsumsafgiften størrelse kvartalsvist. 

Metode 4: Virksomheder inden for sundhedssektoren, persontransport, kulturelle ydelser med mere. 

Afgiftssats: 4,12%

Lønsumsafgift omfatter den samlede udgift til løn mv. Med tillæg på overskud eller fradrag af underskud, opgjort før finansielle poster. 

Denne type virksomhed skal indberette kvartalsvist, hvis virksomheden har ansatte. Hvis ikke virksomheden har ansatte, skal der indberettes årligt. 

Findes der virksomheder, som ikke skal registreres?

Ja. Virksomheder, der sælger ydelser som social forsorg og bistand, museumsvirksomheder, genbrugsbutikker med mere. 

Hvad skal jeg gøre, når der sker ændringer i virksomheden?

Ved ændringer i virksomheden eller at den ophører, skal registreringen for lønsumsafgiften også ændres senest 8 dage efter ændringen. 

Hvordan indberetter jeg sidste lønsumsafgift?

Den sidste indberetning af lønsumsafgiften skal indeholde opgørelsen helt frem til den dato, hvor virksomheden afmeldes. Også i tilfælde af at der ikke har været aktivitet og at det bliver en nulindberetning. 

Indberetningen skal gøres i forhold til de sædvanlige frister for virksomheden. Det betyder, at hvis virksomheden har været en tandlægeklinik, med afregning efter metode 4, hvor der afregnes årligt, skal man være opmærksom på, at der kan være lang tid fra at virksomheden er afmeldt til at man kan indberette årsangivelsen. I dette tilfælde, er det vigtigt at man angiver din mailadresse i TastSelv Erhverv, for at kunne modtage påmindelse fra Skat. 

Er der afgift ved for sen indberetning?

Ja. 800 sure kroner.

Hvor længe skal jeg gemme mine bilag efter afmelding?

Al regnskabs- og bilagsmateriale skal gemmes i 5 år. 

Har du brug for hjælp med finansieringen?

Qred Bank hjælper små- og mellemstore virksomheder med finansiering af alt fra daglig drift, nyt udstyr, cashflow og meget andet. Ansøg i dag og få pengene udbetalt inden for en time.

Del denne artikel

Related posts