Fra 2024 skal du indberette TIN-nummer

Fra den 1. januar 2024 skal du som dansk virksomhedsejer indberette TIN-numre for de ansatte, der bor i udlandet. Men hvad er et TIN-nummer, og hvorfor skal det bruges?

Hvad er TIN-nummer?

TIN-nummer står for Tax Identification Number og er et identifikationsnummer, der udstedes af skattemyndighederne i det land, hvor enkeltpersonen er bosat eller hvor en virksomhed er registreret. TIN-nummeret bruges af skattemyndighederne til at spore skatteindbetalinger, afgifter og andre finansielle transaktioner, kort sagt alle skattepligtige aktiviteter. 

Hvem gælder indberetningen for?

Indberetning af TIN-nummer gælder for alle, der modtager løn eller lignende fra en dansk arbejdsgiver, uanset om du er skattepligtig eller begrænset skattepligtig til Danmark.

Hvor finder jeg mit TIN-nummeret?

TIN-nummeret administreres og udstedes i det land, hvor den ansatte er bosat eller virksomheden er registreret. Det er derfor de ansattes ansvar at skaffe og videregive nummeret til deres danske arbejdsgiver. 

Hvorfor skal man indberette det til eIndkomst?

Der har altid været en udveksling af indkomstoplysninger mellem det land, hvor en person er ansat og får udbetalt løn, og det land, hvor lønmodtageren er bosat. Med det nye krav om indberetning af TIN-nummer til eIndkomst vil det fremadrettet blive lettere for udenlandske skattemyndigheder at trække oplysninger fra Danmark. Det er særligt praktisk ved behovet for at identificere lønmodtageren og kontrollere, om vedkommende har selvangivet sin danske løn i sit bopælsland. 

Bruges TIN-nummer i alle lande?

Nej, det varierer fra land til land. I visse lande bruger man CPR- eller CVR-nummer i stedet for TIN-nummer. I USA bruger man for eksempel SSN (Social Security Number), hvilket svarer til det danske CPR-nummer. I Storbritannien bruger man NIN (National Insurance Number). Få en oversigt over, hvilke lande der bruger TIN-nummer her.

Hvad brugte man før?

Frem til januar 2024 har man gjort brug af fiktive CPR-numre til udenlandske lønmodtagere, som hverken har dansk adresse eller dansk CPR-nummer. CPR-nummeret konstrueres ved at lægge ‘6’ til første ciffer i fødselsdagen. For eksempel, hvis du er født den 22., bliver det således til 82 i dit fiktive CPR-nummer. 

Du kan læse mere om indberetning af TIN-nummer på skat.dk.

Del denne artikel

Related posts

Læs også