Hvad er PEP?

Når du modtager et lånetilbud fra Qred, vil du blive spurgt om du er PEP - politisk eksponeret person. I dette blog indlæg vil vi fortælle, hvorfor vi spørger ind til det, og hvad det vil sige at være en politisk eksponeret person (PEP).

Hvorfor spørger Qred, om du er PEP i forbindelse med optagelse af et erhvervslån?

Ifølge Hvidvaskloven er Qred forpligtet til at indhente information for at afgøre om Kunden, eller den reelle ejer, er en politisk eksponeret person (PEP).

Hvad er PEP - politisk eksponeret person?

Politisk eksponerede personer (PEP’er) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption.

Eksempler på særlige offentlige tillidshverv:

 • Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister, (ii) parlamentsmedlem
 • Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser
 • Medlem af revisionsretter
 • Medlem af centralbankbestyrelse
 • Ambassadør eller chargés d’affaires
 • Højtstående officerer i de væbnede styrker
 • Medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer

Qred er også forpligtet til at indhente informationer om Kunden er familiemedlem eller nærtstående samarbejdspartner med en politisk eksponeret person

Ved umiddelbare familiemedlemmer forstås:

 • Ægtefæller
 • Registrerede partnerne
 • De i nr. 1 og 2 nævnte personers børn
 • De i nr. 1 og 2 nævnte personers forældre

Ved nære samarbejdspartnere forstås:

 • Personer, der har ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller som på anden måde har nære forretningsforbindelser med en personer, der har eller har haft et højerestående offentligt erhverv.
 • Personer, der har ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som er oprettet til fordel for en personer, der har eller har haft et højerestående offentligt erhverv.


Såfremt en person ikke har haft et højerestående erhverv i mindst et år, betragtes denne ikke længere som en politisk udsat person.

Skal du markerar dig som PEP eller ej?

For dig betyder det, at hvis du som ejer af en virksomhed samtidigt bestrider et offentlig tillidshverv (se eksempler herpå skitseret ovenfor), eller et nærtstående familiemedlem og eller nære samarbejdspartnere gør, så skal du markerer dig selv som PEP. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal boksen ikke markeres.

Er du i tvivl? Kontakt vores kundeservice på 89 87 10 06.

Del denne artikel

Related posts

Læs også