Nordic Waste - skredet i Randers

Hvad er Nordic Waste?

På deres hjemmeside, kan man læse at Nordic Waste er en virksomhed, der modtager og behandler både ren og forurenet jord, som i et omfang den modtagne fraktion egner sig til det, gendannes til rene råstoffer. Størstedelen af miljøvirksomheden ejes af forretningsmanden Torben Østergaard-Nielsen og hans to døtre. 

Hvad er der sket?

I december 2023 kom et jordskred ud af kontrol, som satte mindst 2.000.000 ton jord i bevægelse mod Alling Å’s åsystem, der leder ud til Grund Fjord, Randers Fjord og Kattegat. Konsekvenserne af jordskreddet med den forurenede jord kan skade dyrene i vandet samt landskabet omkring. Virksomhedens direktør gik ud med en erkendelse af risikoen for miljømæssige konsekvenser, hvorefter Nordic Waste overlod arbejdet til Randers Kommune. Siden da har Randers Kommune arbejdet i døgndrift for at omlægge åen og transportere den forurenede jord væk fra området. I disse dage diskuteres det på Christiansborg, om kommunerne selv har kapacitet til at håndtere arbejdet. 

Krav i konkursboet

Den 22. Januar 2024 blev Nordic Waste erklæret konkurs ved skifteretten i Randers, hvor det også kom frem, at kreditorerne indtil videre kræver over 200 millioner kroner af konkursboet. I forbindelse med konkurs erklæringen fraskrev virksomheden en ansvarsforpligtelse i sagen, som følge af konkursen. Men ikke nok med det, så rejser Torben Østergaard-Nielsen også krav om godt 90 millioner mod konkursboet via andre af sine virksomheder. 

Man kan jo undre sig over, hvordan det kan lade sig gøre at fraskrive sig ansvaret for en potentiel miljøkatastrofe, som man muligvis har været medskyldig i at forårsage, og samtidigt lægge krav på penge som man burde gå til at dække omkostningerne ved oprydningsarbejdet. 

Men den er faktisk god nok. Det er ganske normalt og lovligt at anmelde det krav, som man skulle have i et konkursbo. Også selvom man er involveret i den konkursramte virksomhed. 

Vi har fået hjælp af vores underwriter, Jesper, til at forklare nærmere. 

I Danmark kan en virksomhed ejes af andre virksomheder, og det er netop det vi har at gøre med, i denne situation. Nordic Waste ejes af DHS Environment, som ejes af en masse andre virksomheder. På proff.dk kan du se strukturen over koncernen, hvori Nordic Waste indgår. Hvis DHS Environment har værdier i Nordic Waste, så har virksomheden ret til at gøre krav på disse ved konkursen. 

Før en udbetaling overhovedet kan komme på tale, så skal visse visse kriterier være opfyldt. 

  • DHS Environment har anmeldt sin fordring til kurator, inden fire uger fra konkurs erklæringen. 
  • Domstolen skal godkende kravet.
  • Der skal være penge i konkursboet.

Hvis alle disse kriterier er opfyldt, vil DHS Environment kunne få udbetaling. 

For at gøre det hele lidt mere kompliceret. Så ejes DHS Environment af tre andre virksomheder, som ejes af flere led af privatpersoner. Så selvom Torben og hans døtre har delvist ejerskab af DHS Environment, så vil pengene ikke ende i deres lommer. Hvis der vel og mærket er penge tilbage efter at kurator og konkursboet er dækket. 

Hvis du vil vide mere om konkurser og konkursbehandling, kan du besøge domstol.dk

Del denne artikel

Related posts

Læs også