Har du overvejet en elev eller en lærling?

I marts meddelte Arbejderbevægelsen Erhvervsråd (AE) at det inden for få år kommer til at mangle op mod 100.000 faglærte på tværs af de forskellige industrier. For at dette ikke alene skal gå udover den nuværende arbejdskraft, ved at slide dem helt ned, er vi alle nødt til at gøre en indsats for at tiltrække de unge så de kan overtage arbejdstrykket på sigt. 


Når virksomheden vokser, kan det også være værd at overveje om det er tid til at ansætte en lærling eller elev. Der er adskillige fordele ved at have en elev/lærling ansat. Her gennemgår vi mulighederne ved at tage en elev eller lærling ind i virksomheden.


Typer af elev/lærling løsning

Den almindelige aftale - kan struktureres på to forskellige måder. Den første mulighed for at strukturere denne aftale er at i har eleven/lærlingen i hele hovedforløbet, dette fungere ved at eleven/lærlingen er i praktik i virksomheden og på skoleophold i fx 5 eller 10 uger varighed. 

En anden mulighed er også at I udover hovedforløbet også at tage hele eller en del af grundforløbet. 


For at dette er muligt skal I som virksomhed sørge for at være godkendt som praktiksted til uddannelse


Mesterlærer - hertil gælder samme vilkår som for ovenstående. Her bliver en del af eller hele eleven/lærlingens skoleperiode skiftet ud med praktik i virksomheden under grundforløbet. 

Ved mesterlærer vil I som virksomhed altså have større rådighed over eleven/ lærlingen. Praktikken afsluttes herefter med en praktisk opgave, der i samarbejde mellem jer som 


Kombinationsaftale - med denne løsning er det muligt for jer som virksomhed at splitte en elev/lærling i mellem jer og en anden virksomhed. For at dette er muligt kræver det at aftalerne er på plads med hvornår eleven/lærlingen skal være de forskellige steder. Ligeledes er det et krav at aftalen samlet dækker for hele uddannelsesforløbet. 


Kort uddannelsesaftale - forpligter jer alene til at tage en del af en praktikperiode samt et skoleforløb. Som udgangspunkt kan der indgås 2 af disse aftaler med samme elev/lærling. Det betyder også at I som virksomhed alene har ansvaret i den periode jeres aftale dækker. 


Delaftale - her kan i alene uddanne eleven/lærlingen i en enkelt praktikperiode, det kræves samtidig at eleven/lærlingen er i skolepraktik. Ønskes der yderligere praktikaftale, kan der indgås det der hedder en restaftale, læs meget mere om den her.


Overvejelser inden man ansætter / Bliv godkendt som elev plads

Der findes elever/lærlinge inden for alle erhvervsbrancher. For mange virksomheder virker det uoverskueligt at skulle tænke på uddannelse og rekruttering af elever/lærling. På elevplads.dk kan du finde en masse viden om netop det at ansætte, her kan du ligeledes finde en tjekliste så du kan se præcis hvad der kræves af dig som praktikplads


Såfremt man synes det kan være svært at finde kvalificeret arbejdskraft, er elever/lærlinge værd at kigge ind i, og investere tiden i. Her er der mulighed for at præge eleven/lærlingen til den medarbejder I ønsker i virksomheden. Der er nogen breddekrav i uddannelsesplanen som skal passes, men I som praktikplads kan være medbestemmende i hvilke valgfag eleven/lærlingen skal deltage i, ligeledes har I indflydelse på eksamensprojektet. Ligeledes når perioden er slut har i mulighed for en medarbejder der ikke behøver oplæringstid.  - Så i sidste ende er spørgsmålet hvor ønsker du at lægge kræfterne? 


I 2012 blev der foretaget en undersøgelse der viste at 60% af dem der havde været i lærling/elev blev i virksomheden, efter endt uddannelse. Det er derfor en fremragende rekrutterings mulighed, såfremt du selv ønsker være med til at gøre en indsats for at ende ud med en stabil og kompetent arbejdskraft. 


Tilskud til en elev/lærling 

Vælger man at tage en elev/lærling ind er det muligt at søge om forskellige former for økonomisk støtte. Det er derfor vigtigt at uddannelsesaftalen er på plads og underskrevet før eleven/lærlingen starter. 

Udbetalingerne sker af arbejdsgivernes Uddannelsessbidrag, og kan søges via Virks hjemmeside. Vær her opmærksom på de forskellige frister. 

Der kan søges om lønrefusion mens lærlingen/eleven er på skoleophold. Vær særligt opmærksom på at satsen er højere for voksenlærlinge. 

Ligeledes er det muligt at søge løntilskud såfremt eleven/lærlingen tidligere har mistet deres praktikplads, uden det er selvforskyldt. 

Derudover er der 2 forskellige bonusordninger, praktikbonus og fordelsbonus.


Er du blevet interesseret? 

Har du endnu ikke prøvet at have en elev/lærling ansat, vil vi op det kraftigste anbefale dig at kigge nærmere på elevplads.dk, deres side har en masse information til det at være praktiksted, både før, efter og under processen. Siden kan også finde her


Ellers vil vi bare ønske alle elever/lærlinge og praktiksteder held og lykke og god fornøjelse med samarbejdet. 
Del denne artikel

Related posts

Læs også