Afskrivninger - En fordeling af aktivers værditab

Som virksomhedsejer er du ifølge afskrivningsloven forpligtet til at afskrive større køb. Dette er for at sikre, at den bogførte værdi og den reelle værdi stemmer overens. Processen indebærer tekniske begreber og en procedure, som egentlig ikke behøver at være så kompliceret, som det kan lyde. Med dette blogindlæg burde du være godt rustet til at foretage afskrivninger i din virksomhed.

Hvad er en afskrivning?

Hvis du søger på ‘afskrivninger’, spytter Google en ordsalat ud i stil med: “Afskrivninger er en regnskabsmæssig postering, hvor man formindsker den bogførte værdi af anlægsaktiver over brugstiden”.

Sagt med andre ord er afskrivning en bogføring af værdiforringelsen af virksomhedens aktiver. For eksempel mister en bil omkring 10% af sin værdi hvert år, hvilket betragtes som en omkostning for bilens ejer, i dette tilfælde virksomheden.

Formålet med afskrivninger er at have et regnskab, der afspejler den aktuelle værdi i virksomheden. For at kunne afskrive på et aktiv skal det falde i værdi over tid.

De 3 anlægsaktiver

Virksomhedens aktiver kan opdeles i følgende kategorier:

- Materielle anlægsaktiver (IT-udstyr, biler, ejendomme osv.)

- Immaterielle anlægsaktiver (varemærker, licenser, patenter osv.)

- Finansielle anlægsaktiver (værdipapirer, tilgodehavender, kapitalandele osv.)

De 3 afskrivningsmetoder

For at kunne bogføre afskrivninger skal et aktiv først bogføres.

Det kan måske lyde som starten på endnu en ordsalat, men for at kunne bogføre et fald i værdi skal man først have bogført startværdien. Man kan benytte sig af følgende tre metoder:

Saldometoden, hvor du afskriver et aktiv med en fast procentsats hvert år. Ifølge Skat må man maksimalt afskrive med 25% af anlægsaktivets kostpris hvert år. Med denne metode opnår du et højt skattefradrag i begyndelsen, som hurtigt vil falde.

Eksempel: Årlig afskrivning (Restværdi) = (kostværdi*afskrivningsfaktor)

Første år: 25.000 kr. = 100.000 kr.*0,25

Andet år: 18.750 kr. = (100.000 kr. - 5.000 kr.)*0,25

Bogføring med saldometoden skal sættes til den sidste dato i regnskabsåret, og det kan være en god idé at notere “afskrivning”, “anlægsaktiv X” og “saldometode” i beskrivelsen. På den måde er det nemt for både dig selv og Skat at se, hvad og hvordan et aktiv er blevet afskrevet.

Den lineære metode er en mere systematisk tilgang til afskrivning, hvor omkostningerne til et aktiv fordeles jævnt over dets økonomiske levetid. Denne metode tager udgangspunkt i aktivets kostpris, levetid og scrapværdi.

Eksempel: Årlig afskrivning = (kostpris-scrapværdi)/levetid

Første år: 18.000 kr. = (100.000 kr. - 10.000 kr.)/5 år

De årlige afskrivningsomkostninger vil være 18.000 kr hvert år i 5 år.

Også her må man maksimalt afskrive med 25% af anlægsaktivets kostpris per år. For at lette administrationen for dig selv og Skat, kan du også her notere “afskrivning”, “anlægningsaktiv X” og “den lineære metode” i beskrivelsen.

Straksafskrivning benyttes hvis aktivet er mindre end 14.100 kr. Såfremt aktivet kun anvendes til erhverv, foretages hele afskrivningen på købet i det regnskabsår, hvor købet er foretaget.

Udnyt dine aktiver

Det er nemt at overse aktiver i virksomheden, som endnu ikke er blevet afskrevet. Derfor kan det være en god idé at investere lidt tid i at gennemgå virksomhedens aktiver for eventuelle oversete afskrivningsmuligheder. Med skattemæssige afskrivninger fordeles værdiforringelsen og fradraget i den skattepligtige indkomst over aktivets brugstid. Derudover sikrer de, at man ikke betaler for meget i skat.

OplysningsskemaetSom virksomhedsejer er man forpligtet til at udfylde en udvidet selvangivelse, hvor en del af rubrikkerne omhandler afskrivninger.

Rubrik 325: Ordinært resultat før afskrivning og renterHer angives beløbet på virksomhedens resultat før afskrivning og renter.

Rubrik 326: Regnskabsmæssige afskrivningerHer angives virksomhedens samtlige afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Rubrik 353: Fast ejendom, genvundne afskrivningerHer angives virksomhedens genvundne afskrivninger efter salg af fast ejendom.

Rubrik 354: Driftsmidler, skibe og inventar, skattemæssige afskrivningerHer angives virksomhedens saldoafskrivninger på driftsmidler, afskrivninger på driftsmidler med en brugstid på under tre år, samt afskrivning på blandede driftsmidler.

Rubrik 355: Immaterielle aktiver, skattemæssige afskrivningerHer angives virksomhedens goodwill og andre immaterielle aktiver.

Rubrik 356: Straksafskrivninger på småaktiverHer angives virksomhedens aktiver med en kostpris under 14.100 kr.

Få mere information om fradrag for virksomhedens udgifter her.

Få din virksomhed til at vokse med et erhvervslån fra Qred

På trods af de økonomiske fordele, som afskrivninger kan give din virksomhed, kan det stadig være svært at rejse nødvendig kapital til indkøb af aktiver. Her kan det være en løsning med et erhvervslån. Hos Qred har du mulighed for at låne helt op til 2 millioner. Det er gratis og uforpligtende at ansøge, og processen er hurtig og enkel. Og hvis alt ser godt ud, kan lånet udbetales allerede i morgen!

Del denne artikel

Related posts

Læs også