Lån til aktieselskaber

Aktieselskaber er en populær virksomhedsform, og hos Qred har vi allerede hjulpet en del af dem med finansiering.

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab – også forkortet A/S er en af de mest populære virksomhedsformer. Aktieselskaber adskiller sig relativt meget fra for eksempel en enmandsvirksomhed eller et anpartsselskab.

Fremfor alt er det et spørgsmål om ansvar, finansiering og styringen af virksomheden. I aktieselskabet skelner man mellem juridisk person (selve aktieselskabet) og fysiske personer (for eksempelsen bestyrelsen og direktøren).

Det er den fysiske person, som optager erhvervslånet og har ansvaret for, at lånet betales tilbage.

Hvad er fordelene ved at låne til et aktieselskab?

Ved at låne til aktieselskabet bliver alle låneomkostninger til eksempel renter, månedsafgifter og oprettelsesafgift fradragsberettigede. Omkostninger for erhvervslånet formindsker altså virksomhedsskatten.

Derfor kan det i visse tilfælde være vældig fordelagtigt at låne penge i virksomheden.

Ved at låne penge til aktieselskabet, så står virksomheden for lånet og omkostningerne fordeles mellem ejerne, hvor de store aktionærer tegner sig for en større del og de små for en mindre del.

Lån penge til nystartet aktieselskab

Som udgangspunkt kræves der altid, at låntager hæfter personligt for lånet til nystartede virksomheder, hvilket ikke er specielt mærkeligt, da nye virksomheder ofte har ganske lav omsætning. Desværre er det ofte i opstartsfasen, at et aktieselskab har brug for ekstra penge for at få gang i virksomheden.

Lån til virksomheden uden at hæfte personligt

For at et aktieselskab skal godkendes til at låne penge, må ejeren eller en anden person ofte hæfte personligt for lånet. Det indebærer, at du som låntager accepterer, at tilbagebetalingskravet påhviler dig, og du er i stand til at betale det fuldt ud.

Det er ganske usædvanligt. at nystartede virksomheder bevilges et erhvervslån, uden at det kræves, at ejeren hæfter personligt for lånet.

Krav til aktieselskaber

  • Der skal indskydes mindst 400.000 i aktiekapital enten som aktiver eller kontanter
  • Et aktieselskab skal have både en direktion og en bestyrelse. Direktionen skal minimum bestå af en person, mens bestyrelsen minimum skal bestå af tre personer
  • Aktieselskaber er af loven forpligtigtet, til at skulle udarbejde og indberette en årsrapport senest 5 måneder efter regnskabsåret afslutning
  • Mindre virksomheder kan fravælge revision, hvis virksomheden opfylder visse betingelser
  • Du skal udarbejde en ejerbog med en fortegnelse med navne og adresser på dem, der ejer aktier i selskabet

Godt at vide om virksomhedsformen aktieselskab

  • En eller flere personer eller virksomheder kan starte et aktieselskab
  • Aktieselskabets navn er beskyttet i hele landet
  • Hovedreglen er, at den som ejer aktier, kun risikerer at tabe det, man har betalt for sine aktier.
Lån til aktieselskaber

Læs mere

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234851

Skat om at starte egen virksomhed

Erhvervsstyrelsen om at starte egen virksomhed

Heading