Sygedagpenge - For selvstændige erhvervsdrivende

Kan jeg få sygedagpenge?

Ja, som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få sygedagpenge, i tilfælde af at du er ude af stand til at arbejde enten på grund af sygdom eller skade. 

Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Med mindre du har tegnet en forsikring, der giver dig ret til sygedagpenge fra første sygefraværsdag, så har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygefravær. 

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få sygedagpenge som selvstændig?

For at gøre dig berettiget til sygedagpenge fra kommunen, skal følgende betingelser være opfyldt: 

  • Du har været erhvervsdrivende i væsentligt omfang i mindst seks ud af de seneste tolv måneder.
  • At dit arbejde som selvstændig har udgjort minimum 18,5 timer. Svarende til halvdelen af en overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid. 
  • At du bor i Danmark
  • At du betaler skat af din indtægt i Danmark

Når du ansøger om sygedagpenge, er det kommunen som afgør, om du opfylder beskæftigelseskravet. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg?

For at få udbetalt sygedagpenge, skal du anmelde dit sygefravær via NemRefusion på virk.dk, uanset om du har tegnet en egen forsikring. For at registrere dit sygefravær på NemRefusion, skal du oprette en bruger og have en medarbejdersignatur. 

Kan jeg få sygedagpenge tidligere

Ja, det kan du godt. Det kræver at du tegner en forsikring hos Udbetaling Danmark. Når du tegner en forsikring, vil du blive bedt om at angive virksomhedsformen, da den nemlig er afgørende for hvilken af de to sygedagpengeforsikringer, som du dækkes af. 

Når du tegner en sygedagpengeforsikring, kan du vælge mellem to satser: 

Minimumssats

Vælger du minimumssatsen, får du udbetalt 66,7% af den højeste sygedagpengesats, uanset størrelsen på din indtægt. 

Maksimumsats

Vælger du maksimumssatsen, beregnes sygedagpengene ud fra overskuddet i din virksomhed. Du er dog sikret at mindst få udbetalt minimumssatsen. 

Sygedagpengeforsikringen er gældende fra seks måneder efter du er blevet tilmeldt og den dækker ikke barnets første sygedag. 

Kan jeg få sygedagpenge, hvis jeg kan arbejde deltid?

Ja, det kan du godt. I så fald kræver det at din læge skønner at du kan arbejde delvist. Du vil få udbetalt en nedsat sygedagpenge, alt efter hvor meget kommunen vurderer, at du er i stand til at udføre dit arbejde. Du kan til enhver tid raskmelde dig delvis og arbejde på nedsat tid efter en fuldtids sygefravær. 

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Som udgangspunkt kan du højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en ni måneders periode. Det er kommunen som foretager en revurdering af situationen, og afgør om sygedagpengeperioden skal forlænges eller ophøre. 

Hvad sker der, imens jeg er på sygedagpenge?

Kommunen vil løbende lave opfølgninger på dig og din situation i al den tid, du modtager sygedagpenge. Første samtale sker senest otte uger fra den første sygedag. I forbindelse med opfølgningen, kan kommunen indhente en lægeerklæring, hvis det vurderes nødvendigt i den pågældende sag. 

Ønsker du at vide mere om sygedagpenge, anbefaler vi at du besøger borger.dk.

Har du brug for hjælp med finansieringen?     

Qred Bank hjælper små- og mellemstore virksomheder med finansiering af alt fra daglig drift, nyt udstyr, cashflow og meget andet. Ansøg i dag og få pengene udbetalt inden for en time.red Bank hjælper små- og mellemstore virksomheder med finansiering af alt fra daglig drift, nyt udstyr, cashflow og meget andet. Ansøg i dag og få pengene udbetalt inden for en time.

Del denne artikel

Related posts