Ved du hvad du betaler til?

Ved du hvad du betaler til?

Sanne Holmvang

Marketing Manager, Danmark
27/1/2022
3
minutter

Husk dine skatter og afgifter 

I Danmark er den betalte skat typisk et samtale emne, der kan splitte vandene. Det gælder hvad end det er privat eller erhverv. 

For virksomheder gælder der dog en række andre frister end der gør privat, nogen af dem vil vi løbe igennem her, så vi alle er klar over hvad vi egentlig indbetaler til, og hvad man som virksomhedsejer kan få ud af det. 

Disse datoer har vi samlet i en kalender her, ved at subscribe til kalenderen kan du se alle datoer direkte i din kalender for resten af året. 


Som erhvervsdrivende er der en række små puljer man indbetaler til, i en samlet indbetaling. Disse puljer er til for at støtte erhvervslivet i forskellige perioder eller hændelser. 

Barsel.dk

Barsel.dk støtter både hvis du som selvstændig skal på barsel, men også hvis en medarbejder går på barsel. 

Hvis det er dig som selvstændig der skal på barsel, kan du læse meget mere om dine barselsvilkår og barsel.dk i vores blogpost om barsel, det finder du her. Men kort fortalt giver Barsel.dk kompensation udover barselsdagpenge til selvstændige

Barsel.dk kom til i 2021 og giver refusion til dig som privat arbejdsgiver når en medarbejder skal på barsel. Skal du søge om refusion er der en række frister og krav der er værd at holde øje med, og i  den forbindelse bør du læse mere på virk.

AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

Ideen bag denne lovbestemt ordning, er at det skal blive mere økonomisk attraktivt at uddanne elever. Alle virksomhederne indbetaler til denne ordning, og når så virksomheden ansætte en elev vil en del af lønudgifterne blive refunderet.
AUF
- Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
Såfremt at en udstationeret lønmodtager ikke får udbetalt løn af udenlandsk arbejdsgiver, kan AFU dække lønnen, der er dog en række betingelser der skal være opfyldt. Disse betingelser kan der læses meget mere om på lønguide.dk.
AES
- Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Hvor meget der indbetales til AES bestemmes af hvor meget ATP der indbetales samt virksomhedens branchekode. 

Ordningen dækker alene erhvervssygdomme, og selvstændige samt medarbejdende ægtefæller er ikke omfattet af denne ordning. 

Erhvervssygdomme kan fx være høreskader. Det er altid en vurdering af arbejdsskadestyrelsen der afgøre om skaden er omfattet af ordningen og dermed erstatnings berettiget.
FIB
- Finansieringsbidrag

Det betales pr fuldtidsansat der er i virksomheden, og det er alene private virksomheder der betaler til denne pulje, de offentlige virksomheder har en anden ordning. Puljen eller bidraget skal gå ind at dække ATP betalingen for personer der ikke arbejder. Det kan være arbejdsløse, personer på barsel osv. 


ATP 

Udover ATP administrere en række udbetalinger i from af velfærds- og sikringsydelser, så er de igsp Danmarks største pesnionsselskab og sørger for at når man går på pension at der så er lidt mere end blot folkepensionen. 


Related posts

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil