Udrulning af vinterpakker i Danmark

Udrulning af vinterpakker i Danmark

Sanne Holmvang

Marketing Manager, Danmark
29/9/2022
3
minutter

I takt med at energipriserne er steget, og ikke ser ud til at falde igen hen mod vintere, hvor forbruget stiger, er regeringen kommet ud med vinterpakker, som består af økonomiske hjælpepakker til både private og erhvervsdrivende. 

Her er vi kort gået dykket ned i betydningen for de erhvervsdrivendes muligheder. 

Frivillig indefrysningsordning fra 1 november

Det første tiltag, i forsøget på at hjælpe virksomhederne i Danmark igennem vinteren med de stigende energipriserne, er at give dem mulighed for at indefryse en del af energiregningen. Det giver virksomhed mulighed for at bede deres energiselskab om at indefryse en del af det som overstiger priserne pr 4. kvartal 2021. Det vil således pålægge energiselskabet at styre det administrative. 

For at dette kan lade sig gøre kræver det at elprisen er højere end 0,8 kr. Pr. kWh (excl. afgifter teraiffer) og gasprisen er højere end 5,84 kr. pr. M3. 

Derudover er det et loft på pr. virksomhed, der hedder 15 mio. kr. for el og gas, samt 3,75 mio kr. i fjernvarme, hvad der overskrider disse lofter kan dermed ikke blive indefrosset.

Særlig indefrysningsordning for energiintensive virksomheder

For at falde ind i denne kategori skal virksomhed falde indenfor disse krav: 

  • Mindst 3 % af omsætning skal i 2021 være gået til energiforbruget 
  • Der skal opleve et driftstab hvor mindst 50 % af tabet skal være forårsaget af energiprisstigningen 
  • Enhedsprisen skal være det dobbelte af gennemsnittet i 2021

Passer virksomheden ind i dette vil det være muligt opnå et lån svarende til indefrysning. Der kan opnås lån for op til 50 % af virksomhedens ekstra udgifter til el og gas. Lånet kan optages hvis prisen på el og gas overstiger det dobbelte af gennemsnitsprisen i 2021 og fjernvarme er ikke omfattet her. Der er et loft på 190 mio kr. pr. virksomhed. Her vil det ikke være det enkelte energiselskab der skal administrere det, men derimod Erhvervsstyrelsen. 

Renten her vil blive på 4,4 %, den er sammensat ud fra renten på det 10 årige statsobligation på 2 % samt et rentetillæg på 2,4 % til at afdække risiko. 

Ved spørgsmål til indefrysningsordningerne henviser vi til Erhvervsstyrelsen. 

Reduktion af tarifbetaling

Tariffer dækker energinettets omkostninger ved at etablere og drive elnettet of elsystemet.

I 2023 vil elforbrugernes terifbetaling blive reduceret, dette gælder for både private og virksomheder. Konkret betyder det en besparelse på 3,1 øre pr. kWh. 

Elafgift lempes

Der vil samtidig ske en midlertidig lempelse på den almindelig elafgift, så det sænkes til EU’s minimumsstats på 0,8 øre pr. kWh i det første halve år af 2023. Ikke-momsregistreret erhverv kan således opnå en lempelse på 68,9 øre pr. kWh i 1. halvår af 2023

For yderligere information om vinterpakkerne henviser vi til Finansministeriets hjemmeside her.

Related posts

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil