Ny overenskomst i detail

Ny overenskomst i detail

Sanne Holmvang

Marketing Manager, Danmark
14/3/2023
2
minutter

Ny overenskomst for detail er faldet på plads 

Den 1. marts 2023, faldt forhandlingerne om en ny overenskomst på plads for detail. 

Nu mangler der blot at et flertal af medlemmer stemmer for, for at den kan træde i kraft. 

Overenskomsten der er forhandlet på plads mellem HK handel og Dansk Erhverv, omfatter 150.000 butiksansatte rundt om i landet. 

De største ændringer efter ny overenskomst 

  • Afskaffelse af nultimerskontrakt 
  • Mindste lønnen bliver hævet med 721 kr om måneden i år og igen næste år 
  • Indbetaling til fritvalgskonto stiger med 2 % 
  • Arbejdsgiver skal betale 2 % mere til pension mens medarbejder betaler 2 % mindre 

Mindre virksomheder med kun deltidsmedarbejder skal være særligt opmærksomme på den nye overenskomst. Da der er blevet lavet et opgør med nultimerskontrakterne og de nu er afskaffet. Det betyder at der i alle kontrakter fremover vil fremgå et ugentlig antal timer. 

Hvis ikke det er helt bestemt hvor mange timer om ugen, fx ungarbejder under 18 år eller studentermedhjælper, findes der nu 2 intervaller de kan blive ansat på. Det er 8-15 timer om ugen eller 13-20 timer om ugen. 

De nye kontrakter vil dermed sikre alle medarbejder et minimum af timer og de dermed ved hvad de minimum kan forvente i lønningsposen. Samtidig bliver de omfattet af funktionærloven der sikre dem rettigheder til løn under sygdom samt en længere opsigelsesvarsel. 

Mindste lønnen stiger med 721 kr om måneden fra 1 marts 2023, samme stigning kommer igen 1 marts 2024. Derudover er der indgået en aftale om bedre rammer og vilkår så tillidsrepræsentanterne endnu bedre kan hjælpe med de afgørende lokale lønforhandlinger. 

Der vil være tale om en generel lønstigning på 4 %, de første to bliver frigivet ved at arbejdsgiver fremover skal betale 2 % mere og medarbejder 2% minder til pensionsordning. Fremover hedder fordelingen således at arbejdsgiver indbetaler 10 % og medarbejder 2 %. Det betyder på også at hver måned får medarbejderen 2 % mere udbetalt end i dag. 

Derudover vil indbetaling til fritvalgskontoen gå fra 7 % til 9 % i 2024 

Samlet giver den nye overenskomst en lønstigning på 11,2 % til ufaglærte. 

Related posts