Vi holder lukket henover påsken, men vender tilbage tirsdag d. 11 med et svar på din låneansøgning

Grundet tekniske problemer med vores telefonsystem kan vi i øjeblikket kun kontaktes på tlf: +45 89 87 37 04, email: support@qred.dk eller på hjemmesidens chat. Vi beklager ulejligheden!

Natten mellem den 22. og 23. august, opdaterer vi vores systemer. Det kan forkomme, at man ikke kan sende ansøgninger.  Opdatering er skemalagt at vare fra kl 23.00 til kl 02.00. Hvis i oplever dette bedes i forsøge igen efter dette tidsrum.

Loyalitetsforpligtelse

Loyalitetsforpligtelse

Sabrina Jonassen

Content Assistant
LegalHero
7/2/2023
5
minutter

Qred har sammen med vores partner LegalHero taget intiativ til at finde flere måder at hjælpe vores kunder på. Så læs her hvad LegalHero skriver om, hvad du skal have i tankerne, når du har ansatte..

Loyalitetsforpligtelse for sin arbejdsplads

Loyalitetsforpligtelse gælder for medarbejdere under hele deres ansættelsesperiode. Det betyder bl.a., at medarbejderen er forpligtet til ikke at foretage konkurrerende eller skadende handlinger for den virksomhed, som medarbejderen er ansat i hele ansættelsesperioden. Loyalitetspligten følger ikke af direkte af dansk lovgivning, men gælder i stedet som en almindelig og uskreven regel. Det betyder også, at det kan være svært at fastlægge omfanget af loyalitetspligten.

Opfylder en medarbejder ikke sin loyalitetspligt, vil arbejdsgiveren kunne sanktionere – og i alvorligere tilfælde afskedige eller bortvise – medarbejderen. 

Sociale medier 

Loyalitetsforpligtelsen gælder også, når man begår sig på de sociale medier uden for normal arbejdstid. Udtalelser der kan skade virksomheden, anses som værende brud på loyalitetsforpligtelsen. Det gælder også selvom du har udtalt dig på din egen private Facebookprofil, da ens adfærd på sociale medier ofte spredes mere end forventet.

Hvad indeholder loyalitetsforpligtelsen?

Loyalitetspligten er et udtryk for virksomhedens forventning om, at medarbejderen ikke udfører handlinger eller kommer med udtalelser, der direkte eller indirekte skader eller kan skade virksomheden. Retspraksis har fastlagt nogle tilfælde, som er omfattet af loyalitetsforpligtelsen. Det kan bl.a. være:

 • medarbejderen ikke må røbe forretningshemmeligheder 
 • medarbejderen ikke må udtale sig negativt om virksomheden og dennes ansatte over for kunder/forretningsforbindelser eller kollegaer
 • medarbejderen ikke må påbegynde eller beskæftige sig med konkurrerende virksomhed
 • medarbejderen må ikke forsøge at få andre kollegaer til at sige op

Hvor lang tid gælder loyalitetsforpligtelsen?

Hvor lang tid medarbejderen er underlagt loyalitetsforpligtelsen, afhænger af vederlagsforpligtelsen. Det er den periode, hvor medarbejderen er forpligtet til at være loyal og arbejdsgiveren betaler løn. Kort sagt, ophører forpligtelsen ved en opsigelse, suspension eller fritstilling. Ved en fritstilling må medarbejderen dog ikke påtage sig konkurrerende arbejde, før opsigelsesperioden er udløbet. 

Hvordan fastholder man sine medarbejdere? 

Det er blevet mere populært at skifte arbejde, og danskerne skifter arbejde som aldrig før. Det kan f.eks. være hvis opgaverne ikke er interessante og udfordrende nok, eller at medarbejderen ikke trives.

For virksomheden kan det blive en dyr affære, hvis blot medarbejderen er ansat få år. Rekruttering og ‘’onboarding’’ ved en medarbejders start er nemlig tidskrævende og omkostningstungt og det kan derfor være fordelagtigt, at fastholde sine medarbejdere længst muligt. Nedenstående er forskellige elementer man kan overveje, når man ønsker at skabe de bedste rammer og vilkår for en medarbejder: 

 1. Afstemning af forventninger før ansættelse - når du har fundet virksomhedens næste medarbejder, skal man få de vigtigste detaljer klart og tydeligt på plads allerede ved jobansættelsen. Det vil ofte være elementer som jobbeskrivelsen, ansvarsområder, teamstruktur, løn, pension m.m. På den måde sikrer i, at den kommende medarbejder er helt indforstået med, hvilke opgaver vedkommende har og hvilken vej virksomheden skal. En god ansættelsesproces og løbende forventningsafstemmelser, kan være med til at fastholde medarbejderen.

 1. God kommunikation - for at fastholde medarbejderne er kommunikation et nøgleord. Som arbejdsgiver er det vigtigt at kommunikere tydeligt, hvis der sker ændringer i f.eks. de aftale forventninger, så de føler sig informerede tilstrækkeligt. Sørg også gerne for løbende feedback (ris/ros) til medarbejderen, så vedkommende ved hvad der skal fokus på. En anden hyppig årsag til opsigelser er forholdet med nærmeste leder/ledelsen. Samarbejdet skal fungere, hvis medarbejderen skal trives, løse opgaver og udvikles. Ved samtaler under fire øjne, er det ikke kun driften og udviklingen, der er i fokus – du har også en oplagt mulighed for at danne professionelle relationer med dine medarbejdere og få en fornemmelse af, om de trives.

 1. Hav fokus på medarbejderen - herunder medarbejderudvikling. De fleste medarbejdere vil gerne udfordres og udvikle egne kompetencer inden for arbejdslivet. Som arbejdsgiver bør man derfor være obs på, hvordan man udvikler medarbejderen, hvilket kan komme virksomheden til gavn i sidste ende. Det kan f.eks. være gennem kurser, webinarer eller andre former for træning. Det giver en følelse af autonomi til en medarbejder, når ens leder kan spørge ind til vedkommendes konkrete mål og generelle motivation i hverdagen.

 1. Husk rosen - det er de færreste der kan blive i mange år på en arbejdsplads uden at få ros. Anerkendelse og ros fra arbejdsgiveren side, er med til at fastholde medarbejderen og give ekstra motivation, som kan ses på produktiviteten. En glad medarbejder vil naturligvis være mindre tilbøjelig til at søge andre veje. 

 1. Skab rammer for godt socialt miljø - godt kollegaskab er ligeledes vigtigt på en arbejdsplads. Arbejde er meget mere end at have noget at stå op til om morgenen. Arbejdet handler i høj grad om medarbejderens identitet og føle tilfredshed med det, man gør. Som arbejdsplads kan man iværksætte forskellige sociale arrangementer, f.eks. fredagsbar, hvor dem som har lyst kan komme. Herigennem understøtter man det sociale på arbejdspladsen og fremme trivslen.

 1. Beløn medarbejderne - selvom man kan nå langt med ros og anerkendelse, er der også tilfælde, hvor det skal mærkes på pengepungen. Normalt vil en forhandling af løn ske ved lønforhandlingerne. Som arbejdsgiver skal man huske at belønne dygtige medarbejdere med lønforhøjelser.  Et alternativ til dette, kan være forskellige bonusordninger, hvis f.eks. virksomheden når et bestemt mål.

 1. Fleksibilitet - coronakrisen har i den grad åbnet befolkningens øjne for hjemmearbejdet. Mange medarbejdere og arbejdsgivere opdagede, at det godt kan fungere at arbejde hjemme f.eks en 1-2 dage om ugen. Hvis arbejdsopgaverne ellers tillader det, kan det give god mening at skrue op for denne mulighed. Fleksibilitet er i høj grad øverst på fleres ønsker til et nyt arbejde - ofte børnefamilier.  

Hvad kan man gøre juridisk?

Loyalitetsforpligtelsen har været særligt aktuel i en tid, hvor anvendelsen teknologi og sociale medier kan give anledning til udfordringer om loyalitet. Hos LegalHero hjælper vi arbejdsgivere såvel som medarbejdere med alle typer af juridiske udfordringer i relation til loyalitetsforpligtelsen, så du er sikker på at processen foregår korrekt. Hele sagen foregår online, så du nemt kan følge hele processen uden uforudsete udgifter. 

I forbindelse med loyalitetsforpligtelsen, skal man være opmærksom på indholdet af ens ansættelseskontrakt. I kontrakten kan der være forskellige klausuler, der sætter begrænsninger for forskellige typer af handlinger/undtagelser. Det kan f.eks. en kunde- og konkurrenceklausul

Related posts

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil