Inflation - Når alting bliver dyrere

Hvad er inflation?

Inflation er, når der er en generel og vedvarende stigning i de gennemsnitlige forbrugerpriser. Udtrykket kan både bruges generelt og specificeret, som løninflation. 

Inflationen er resultaterne af forhold omkring udbud og efterspørgsel. En høj efterspørgsel og et lavt udbud er begge forhold, som presser priserne op. Imens en lav efterspørgsel og et højt udbud ofte vil få priserne til at dale. 

Inflation kan i visse omfang give nogle samfundsøkonomiske fordele. Men bliver den for høj og ustabil, kan det føre til en række problemer. Derudover er der visse visse varer og tjenester, hvor inflationen har større konsekvenser end for andre. For eksempel, så har højere elpriser en større konsekvenser for den enkelte dansker, end dyrere sukker eller kaffe. 

Fordele ved inflation

Umiddelbart lyder højere priser udelukkende som noget negativt. Men en balanceret stigning i inflationen har faktisk nogle samfundsmæssige fordele. Det kan for eksempel sænke niveauet af ledighed, eftersom det letter overenskomstforhandlinger, når der forhandles løn, samt mindske risikoen for lavkonjunktur. 

Yderligere, giver det det mulighed for at Nationalbanken kan sænke renten. 

Ulemper ved inflation

Især høj inflation, kan have en række negative konsekvenser for samfundsøkonomien. For eksempel kan den enkelte dansker ende med at bruge alt for mange ressourcer på at justere sit forbrug til de stigende priser, for ikke at ende med gæld. Desuden påvirker høj inflation markedsøkonomiens prissignaler, så det bliver sværere at foretage profitable investerings- og opsparingsbeslutninger. 

Inflation og din bank

Høj inflation vil ofte medføre at långivere vil kræve en større risikopræmie, hvilket hæmmer investeringer og den økonomiske vækst. 

Ustabil inflation kan også forårsage en vilkårlig omfordeling af købekraft og formuer mellem långivere og låntagere. 

Relaterede begreber og deres betydninger

Pengepolitik

De beslutninger, som centralbanker træffer for at påvirke et lands makroøkonomiske situation, primært ved at påvirke renteniveauet. 

Finanspolitik

De beslutninger, som staten træffer for at ændre de offentlige indtægter og udgifter for at påvirke den økonomiske udvikling og sikre en fremtidig økonomisk sikkerhed for landet. 

Udlånspolitik

De beslutninger som bankerne træffer angående produktive sektorer inden for landbrug, industri, energi, transport, sundhed, uddannelse, miljø og bymæssig udvikling, for at påvirke inflationen eller recessionen. 

Beskæftigelsespolitik

De indgreb, der foretages for at sikre en bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. 

Likviditetsfælde

En situation, hvor centralbanken ikke har mulighed for at sænke renten yderligere, og traditionel pengepolitik mister sin evne til at påvirke økonomiens aktivitetsniveau. 

Del denne artikel

Related posts

Læs også