Er Danmark tilbage fra Corona?

Er Danmark tilbage fra Corona?

Sanne Holmvang

Marketing Manager, Danmark
3/9/2021
4
minutter

I august udkom en rapport fra finansministeriet med en redegørelse for den danske økonomi og beskæftigelse. Vi har samlet op på den og lavet en kort opsummering.


Den danske økonomi har oplevet noget af en rutsjetur det seneste halvandet år. Men på nuværende tidspunkt er økonomiens hovedfaktorer kommet tilbage på niveau med før corona, det er altså sket hurtigere end man typisk ser når samfundet har været ramt af en krise. Det betyder også at vi er på vej tilbage til en højkonjunktur økonomi, selv om nogle brancher fortsat er påvirket. 


Hvorfor er vi så hurtigt komme tilbage?

En stor del af årsagen til at økonomien så hurtigt er vendt igen, skal særligt findes i sammenhæng med at regeringen har skudt hjælpepakker ud. Det har gjort at ledigheden blandt andet ikke er steget, og dermed er vores forbrug holdt oppe. Vores forbrug er også holdt oppe som resultat af at de indefrosne feriepenge blev udbetalt. 

Virksomheder er generelt tilbageholdende med at afskedige arbejdskraft, da afskediget arbejdskraft, er en langsommelig og dyr process at gøre op for igen når det hele vender fra lavkonjunktur til højkonjunktur. Ligeledes har virksomhederne også fået en hjælpende hånd til at holde på den eksisterende arbejdskraft ved hjælp af lønkompensation. 

Også det faktum at krisen ikke har haft et underliggende økonomisk problem, har også muliggjort den hurtige genoprettelse af samfundsøkonomien. Hvor eftervirkninger på mange andre kriser har være påvirket af en del pessimisme, har vi denne gang oplevet at virksomheder og forbruger er klar til at komme tilbage til en normal tid igen. Samtidig har den massive opbakning til vaccine udrulning over hele verden hjulpet med at en gradvis genopning også har været mulig, allerede fra det tidlige forår. 


Hvilke brancher har haft det hårdest? 

Særligt transport og handel har trukket BNP væsentlig ned og skubbet ledigheden op. Herunder hører også restaurant og hoteller. I takt med at det øgede afstandskrav og rengøringskrav mellem hvert selskab, og ligeledes begrænset åbningstider for særligt restauranter. Har det betydet at de ikke har haft mulighed for at nå lige så mange kunder igennem på en aften som under normale forhold. 

Dykker man ned i kategorien handel, er det særligt engroshandlen der har trukket den ned, da privatforbrugere fortsat har øget deres forbrug i den omkringliggende periode for udbetaling af indefrosne feriemidler. 

Ligeledes ser man at supermarkeder har oplevet en lille stigning i salg af fx tøj og elektronik, i vinteren hvor detail butikkerne var lukket ned. 

Servicebrancen er særligt hvor der har været nedgang, dette skyldes at her har været en øget smitterisiko, og det har derfor været et fravalg fra forbrugernes side, eller erhvervene har været lukket ned. Dette har også skabt et højere niveau for eksporten, da varer har kunnet blive fragtet rundt og efterspørgslen på fysiske varer har været større end på service. 


Hvad så nu? 

Generelt set begynder den positive økonomi og det optimistisk billede også at kunne spores hos langt de fleste af Danmarks store samarbejdspartnere. Derfor ser vi også lige nu at beskæftigelsen stiger til nye rekorder. Flere mener at dette er en tendens vi vil blive ved med at se igennem de næste år, grunden til at dette kan lade sig gøre er også at vi 2022 får hævet folkepensionsalderen fra 66 år til 67 år, samme aldersstigning ser vi ved efterlønnen.
Økonomien er ikke 100 % tilbage som før, det skyldes at der er sket en stor forskydning i hvor arbejdskraften ligger nu, kontra hvor den lå før pandemien. Ligeledes er der i øjeblikket en stor arbejdskraftreserve bundet i de sidste teststeder, samt i sundhedssystem. En reserve vi må forvente bliver frigivet i løbet af efteråret, og som så skal ud og finde arbejde i nogle af de sektorer der har haft det under pandemien.


Hvad tror Qred om fremtid? 

Vi tror på at der for alvor begynder at komme tempo på det danske arbejdsmarked, samt på efterspørgslen, både indenfor varer men også inden for service. Vi kan se ud fra vores kunder at optimismen begynder at spire, samtidig er flere også klar til at de skal videre med investeringer og udvikling. 

De seneste måneder har vi hos Qred oplevet en øget efterspørgsel fra virksomheder der ønsker at udvikle sig, og være med fremme når kunderne igen vender tilbage. Det betyder også at vi ser endnu flere søger et kortsigtet lån, for at kunne skabe det sortiment deres kunder ønsker. 

Netop det er muligt med et lån fra Qred, uanset om kunderne vender tilbage om en måned eller flere, så kan vores lån indfries uden ekstra omkostninger, når det passer bedst ind i din virksomheds cashflow.


Related posts

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil