Vi holder lukket henover påsken, men vender tilbage tirsdag d. 11 med et svar på din låneansøgning

Grundet tekniske problemer med vores telefonsystem kan vi i øjeblikket kun kontaktes på tlf: +45 89 87 37 04, email: support@qred.dk eller på hjemmesidens chat. Vi beklager ulejligheden!

Natten mellem den 22. og 23. august, opdaterer vi vores systemer. Det kan forkomme, at man ikke kan sende ansøgninger.  Opdatering er skemalagt at vare fra kl 23.00 til kl 02.00. Hvis i oplever dette bedes i forsøge igen efter dette tidsrum.

Den første ansættelse

Den første ansættelse

Sabrina Jonassen

Content Assistant
LegalHero
12/1/2023
5
minutter

Qred har sammen med vores partner LegalHero taget intiativ til at finde flere måder at hjælpe vores kunder på. Så læs her hvad LegalHero skriver om når du skal overveje at ansætte.

Ansættelsen af første medarbejder

Hvis du driver en virksomhed, vil du formentlig på et tidspunkt stå i en situation, hvor du skal ansætte en medarbejder. Det er et stort skridt at ansætte sin første medarbejder, hvor helt nye administrative og juridiske pligter står for døren. Nye medarbejdere er nemlig lig med nye forpligtelser. Nedenstående er en vejledende guide til de overvejelser du som arbejdsgiver kan gøre i forbindelse med ansættelse af en eller flere nye medarbejdere. 

Hvordan finder jeg den rigtige medarbejder?

Det er en god ide at kende til både egne kompetencer og virksomhedens kompetencer når du skal lede efter den første medarbejder. Det vil naturligvis være oplagt at se på de opgaver der skal løses og søge medarbejdere der passer til disse behov, så medarbejderen vil blive en succes i stillingen. Dog er de faglige kompetencer ikke altid nok, og man bør ligeledes overveje den kommende medarbejders personlige kompetencer, for at et fremtidigt samarbejde vil fungere.

Som arbejdsgiver vil det også være givende at sætte sig ind i branchen, så man kan blive klogere på hvilke kompetencer man har brug for på længere sigt og hvilke opgaver der står for døren. 

Rekruttering af medarbejder

Hvis man har et netværk inden for ens brancheområde, kan man drage fordel af det og på den måde finde eller søge en fremtidig medarbejder. Herudover kan man lave et stillingsopslag på forskellige jobportaler for at tiltrække mulige kandidater med de relevante kompetencer. I forbindelse med stillingsopslaget skal man være opmærksom på, at man ikke må overtræde lovene om ligebehandling og forskelsbehandling samt have styr på opbevaringen af ansøgninger/CV’er i henhold til persondataloven.

Så snart ansøgningsfristen er udløbet, er det en god ide at have en kompetenceprofil i baghovedet, så man ved hvad man leder efter. Igen er det vigtigt ikke at være alt for faglig orienteret, da der også skal være en god kemi mellem jer. 

Hvis du finder det relevant og brugbart som arbejdsgiver, kan du gøre brug af en personlighedstest. Testen kan give en indikation på, hvor kandidaten er personlighedsmæssigt samt styrker og svagheder. 

For at gøre det nemmere som arbejdsgiver kan man på forhånd, skrive de vigtigste ting ned som de/den nye medarbejder skal være opmærksom på. Det kan fungere som en slags medarbejder opslagsværk, som den nye ansatte kan læne sig om af de første dage.

Ansættelseskontrakt og lønseddel

Når du har fundet din nye medarbejder, skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt. Kontrakten skal udarbejdes til de medarbejdere der er ansat i mere end en måned og har en gennemsnitlig arbejdstid på over otte timer. Kontrakten har til formål at beskrive de konkrete vilkår for deres ansættelse og den skal være underskrevet af begge parter senest en måned efter, medarbejderen er startet. Når begge parter har skrevet under, er det arbejdsgivers ansvar at dokumentere at medarbejderen har fået udleveret kontrakten. Typisk vil det gøres ved, at der underskrives to eksemplarer af kontrakten, hvorved medarbejderen beholder ét.

Når du ejer og driver en virksomhed, skal der udbetales løn til de ansatte og dig selv. Typisk vil lønsedlen indeholder tilstrækkelige oplysninger, så den ansatte kan få et fyldestgørende indblik i sine lønforhold. Lønoplysninger kan dog variere afhængig af ansættelsesforhold. Indholdet kan f.eks. være som følgende: 

 • Arbejdsgivers navn, adresse og cvr-nr.
 • Lønmodtagers navn, adresse og cpr-nr. samt eventuelt et medarbejdernummer
 • Lønperiode
 • Bruttoløn (løn før skat)
 • Indeholdt A-skat
 • Indeholdt am-bidrag
 • Antal løntimer
 • Pensionsbidrag - herunder også ATP
 • Nettoløn (løn efter skat)
 • Oplysninger om skattekort og trækprocent
 • Feriepenge
 • Eventuelle øvrige forhold, fx fri telefon eller betalt frokost
 • Disponibel dato
 • Skattekort (fradrag og trækprocent)
 • A-indkomst før am-bidrag (indeværende periode og år)
 • Indeholdt kildeskat (indeværende periode og år)

Som arbejdsgiver skal du bruge medarbejderens skattekort i forhold til løn. Skattekortet er en del af medarbejderens forskudsopgørelse og kan hentes via SKAT eller firmaets eventuelle lønservice-bureau. Indberetning af lønnen kan ligeledes ske gennem SKAT. 

Hvilken type ansættelse?

Der findes forskellige måder hvorpå man kan ansætte medarbejdere og i hvilke stillinger. De fleste danskere er ansat på en fuldtidsstilling på 37 timer og månedslønnet. Dog er der også andre typer ansættelser. Det kan f.eks. være deltidsansat, timelønnet, tidsbegrænset ansættelse osv. Hvis medarbejderen udfører funktionærarbejde mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge, er medarbejderen omfattet af funktionærloven. Som arbejdsgiver skal udarbejde en kontrakt der stemmer overens med ansættelsestypen, så du er sikker på at overholde alle regler på området. 

Overenskomst eller ikke?

Langt de fleste lønmodtagere i Danmark er dækket af en overenskomst. Overenskomsterne fastsætter reglerne for bl.a. medarbejderens løn- og arbejdsforhold. Virksomheder som er underlagt overenskomster er forpligtet til at følge de krav, som er nedskrevet i overenskomsten. Det kan være alt fra løn, ferie, arbejdstid barsel osv. Der er intet direkte og lovmæssigt krav om, at en virksomhed skal være omfattet af en overenskomst. 

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på som arbejdsgiver?

 • Arbejdsskadeforsikring, som er en lovpligtig forsikring som dækker medarbejderen i tilfælde af skade ved arbejdets udførelse.
 • Feriepenge: Feriepengene udgør 12,5 % af din medarbejders ferieberettigede løn. Indbetaling sker via FerieKonto eller anden godkendt ferieordning.
 • Følg gældende overenskomst, hvis der er sådan en
 • Registrér dig som arbejdsgiver på Virk.dk, det kan nemlig tage op til 14 dage at blive godkendt.
 • Personalehåndbog med generelle retningslinjer og regler.
 • Når du har ansatte, skal du også lave arbejdspladsvurdering (APV)

Hvordan kan LegalHero hjælpe?

Hos LegalHero kan vi hjælpe din virksomhed til at udarbejde en ansættelseskontrakt, som følger alt gældende lovgivning, så du er sikker på at overholde alle regler.

I den forbindelse kan vi hjælpe med kontrakter til de forskellige ansættelsestyper, herunder: funktionærer, ansættelseskontrakter uden overenskomst, ansættelseskontrakter for timelønnede, tidsbegrænset ansættelseskontrakt, vikar ansættelseskontrakt m.m. 

Hvis du som arbejdsgiver er i tvivl om hvorvidt du overholder og håndterer alt persondata korrekt, tilbyder LegalHero et persondatatjek. Sammen kan i lave en handleplan for, hvordan du kommer helt på plads inden reglerne træder i kraft.

Related posts

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil