Vi holder lukket henover påsken, men vender tilbage tirsdag d. 11 med et svar på din låneansøgning

Grundet tekniske problemer med vores telefonsystem kan vi i øjeblikket kun kontaktes på tlf: +45 89 87 37 04, email: support@qred.dk eller på hjemmesidens chat. Vi beklager ulejligheden!

Natten mellem den 22. og 23. august, opdaterer vi vores systemer. Det kan forkomme, at man ikke kan sende ansøgninger.  Opdatering er skemalagt at vare fra kl 23.00 til kl 02.00. Hvis i oplever dette bedes i forsøge igen efter dette tidsrum.

De tre største udfordringer for hurtigt voksende virksomheder

De tre største udfordringer for hurtigt voksende virksomheder

Melisa

Country Manager Denmark
Qred
3/5/2019
4
minutter

Mens eksponentiel vækst i de fleste tilfælde er en hver virksomhedsejers drøm, kan det paradoksalt nok udvikle sig til et mareridt og i værste tilfælde dræbe virksomheden. Når virksomheden er ung og lille er det som oftest ensbetydende med få ansatte, få produkter, få kunder og få leverandør. Virksomhedens driften er gennemskuelig og overskuelig. Men netop disse parametrer ændrer sig, når virksomheden vokser - og særligt når væksten sker med accellererende hastighed, vil virksomhedens grundlæggere og ejere opleve en række udfordringer, der kan hindre en lykkelig slutning på væksteventyret.

Hav fokus på virksomhedskulturen og dine talenter
Mange ledere betragter kultur som den "bløde" del af forretningen og fokuserer hovedsageligt på forretningsplaner, salgstal, produktudvikling, kapitaludvidelse og forsømmer samt undervurdere vigtigheden af at etablere en stærk virksomhedskultur og kerneværdier - og ikke mindst at fastholde denne i takt med, at virksomheden vokser. Men "Culture easts strategy for breakfast", som det siges.

En stærk virksomhedskultur tiltrækker ikke alene nye talenter, men snarere endnu vigtigere fastholder de nuværende talenter, som har været med til at skabe den succes virksomheden oplever i vækstfasen. Derudover er der også store omkostninger forbundet med udskiftning af medarbejdere, hvorfor det også påvirker bundlinjen positivt, når du ikke konstant er nødt til at bruge ressourcer på at finde og oplære nye medarbejdere.

Det er en naturlig følge af vækst, at medarbejderstaben mangedobles og dermed påvirker virksomhedskulturen. Succesfulde forandringer drives af ledere med respekt og forståelse for virksomhedens kultur og den rolle, som kulturen spiller i processen.

Løsning: Undgå at en ny virksomhedskultur opstår som følge af tilfældigheder alt efter hvilke medarbejdere, der mere eller mindre tilfældig ansættes i en vækstfase, hvor virksomheden kraftigt har behov for nye medarbejdere for at kunne levere på den øgede efterspørgsel. Bliv ved med at bevare fokus på at ansatte ikke blot de rette kompetencer (mere om dette senere), men også de rette mennesker, som vil kunne bidrage positivt til den virksomhedskultur, du ønsker at bevare og skabe.

Medarbejderne er virksomhedens fundament. Og medarbejdere, der arbejdere i døgndrift for at imødekomme stigende efterspørgsel kan være opskriften på en katastrofe. Medarbejdere, som på daglig basis må arbejde over, kan i længden ikke yde deres bedste, levere kvalitet, de bliver stressede, og du vil muligvis opleve medarbejder flugt. Sørg derfor for at du hurtigst muligt for finde flere hænder. Det kan lyde som en modsætning til ovenstående råd, der som sagt siger, du fortsat skal være grundig i ansættelsesprocessen. Står du i netop den situation at det er svært at finde de "perfekte nye medarbejdere", så kan du evt. tænke i at outsource dele af din produkt/ service til underleverandører, ligesom du evt. kan hyre freelancere for en kort periode. En dyrere løsning i det korte løb, men vi tror på, at det i det lange løb kan betale sig ikke at have stressede og overarbejdede medarbejdere.

I Forbes' artikel "12 udfordringer hurtigt voksende virksomheder møder" her kan du i øvrigt læse, hvordan grundlæggere af hurtigt voksende virksomheder peger på, at netop det at tiltrække de rette talenter er en stor udfordring for virksomheder i hastig vækst.

Læs, hvordan små virksomheder tiltrækker store talenter.

Håndtering af virksomhedens cash flow
Vækst er selvfølgelig godt, men det presser også virksomheden. Vækst er i virkeligheden en dyr affære. For når salget øges, betyder det også automatisk, at der skal flere penge til leverandører, medarbejdere, varelager mv. Vækst kan meget nemt presse virksomhedens likviditet, hvorfor det er altafgørende for virksomheder med ekspansiv vækst, at man fortsat har styr på og kontrollere pengestrømmene. Som virksomhedsejere vil du helt naturligt være begejstret over væksten, og du kan derfor med fordel involvere for eksempel en revisor, som kan kaste et realistisk blik på økonomidelen af væksten.

Hold fortsat fokus på innovation og udvikling

Som allerede påpeget vil ekspansiv vækst med al sandsynlighed påvirke virksomhedskulturen, og det er måske især "start up" og eller "ildsjælsmentaliteten", der er i fare for at drukne, når virksomheden vokser sig stor. Større virksomhed betyder ofte også mere bureaukrati, og at distancen fra tanke til handling vokser. Sørg for at skabe et miljø, der stadig opfordrer til innovation og udvikling og ikke dræbes af for meget fokus på salg og levering af varer. Tiderne ændrer sig, således gør forbruger og virksomhedskunder, og hvis du ikke imødekommer nye behov fra markedet, vil du opleve, at salget med tiden vil dykke.

En løsning kan for eksempel være, at du ganske simpelt ansætter et team af medarbejdere, som udelukkende har til opgave at udvikle og opfinde nye produkter eller serviceydelser. På den måde sikrer du dig, at der i virksomheden fortsat er fokus på fornyelse, og hvad dine kunder vil ønske sig fra dig i fremtiden.

Related posts

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil