Qreds nye ansøgningsflow


Qred har de sidste 6 år arbejdet på at give danske virksomheder og forretninger bedre muligheder for at vokse og udvikle sig. Dette har vi gjort fordi mange mindre erhvervsdrivende ikke har store personaleressourcer til at danse med de store bankers til tider tunge bureaukrati. 

Nu har vi ændret vores ansøgningsflow. Det har vi gjort for at skabe mere og bedre sikkerhed og vilkår omkring vores kunder. Dette betyder at vi nu anmoder vores kunder om at identificere sig med MitID i ansøgningsprocessen. 

Større sikkerhed for vores kunder
Når Qred udsteder et erhvervslån til en dansk virksomhed, er det vigtigt at tegningsreglen bliver overholdt. 

Tegningsreglen er den, der fortæller hvem i virksomheden, som kan træffe beslutninger virksomheden hæfter for. 

Ved at ansøgeren nu skal identificere sig fra start af, har vi mulighed for at se hvem der sender ansøgningen af sted, og dermed også bedre sikre at de rigtige personer modtager de rigtige oplysninger. 

At identificere med MitID giver os hos Qred, mulighed for at holde det op mod oplysningerne i CVR registret over virksomhedens tilknyttede personer. 

Hos Qred er vi forpligtet til at snakke med ejer af virksomheden, da vi arbejder med en selvskyldnerkaution på alle vores lån. Her er det vigtigt at ejeren får tilsendt, hvad det er vedkommende hæfter for, såfremt virksomheden ikke overholder indgået aftale. 

Hurtigere proces

Siden Qreds start har det været tanken at det skulle være let og simpelt for vores kunder at få hjælp til hele låneprocessen. Derfor byder det nye ansøgningsflow også på endnu nemmere mulighed for at dele bankudskrift og personlig årsopgørelse. 

Ved at dele bankudskrift via Aiia og personlig årsopgørelse fra Skattestyrelsen via eSkat har vores kundeteam mulighed for at behandle din låneansøgning indenfor bare en enkelt time. Og du vil få direkte besked på din email om hvilke lånevilkår vi kan bevilge din virksomhed.

Ønsker du ikke at identificere dig digitalt er du velkommen til at kontakte vores kundeteam på telefon 89 87 10 06 og så vil de hjælpe dig med at færdiggøre din låneansøgning.

Del denne artikel

Related posts

Læs også